Rejowiec Fabryczny – Żółty Szlak Ariański

Szlak Ariański (żółty szlak pieszy) jest szlakiem pieszym w województwie lubelskim. Ciągnie się od miejscowości Rejowiec Fabryczny do miejscowości Skierbieszów. Ma około 61, 5 km długości. Prowadzi przez obszar Działów Grabowieckich, najwyższą część Wyżyny Lubelskiej.

Teren ten charakteryzuje się głębokimi dolinami i wąwozami porośniętymi piękną roślinnością. Szlak Ariański przechodzi także przez tzw. Pagóry Chełmskie. Jest to region, który w efekcie erozji stworzył imponujące góry wyspowe i góry z kredowymi grzbietami. Szlak przebiega przez miejsca związane z życiem i działalnością sławnego arianina, działającego za czasów Zygmunta III, Pawła Orzechowskiego. Wyprawę należy zacząć w miejscowości Rejowiec Fabryczny. Tam znaleźć można Dwór Kiwierskich z 1895 roku, obok którego mieści się park z ciekawymi świerkami, grabami i rozłożystymi kasztanowcami. Dwór ten jest jedynym zarejestrowanym zabytkiem Rejowca Fabrycznego. Następnie szlak przebiega obok pałacu z I poł. XIX w. i pomniku Mikołaja Reja w Rejowcu.

Szlak dalej przebiega przez Hruszów, Krynicę. W Krynicy można zatrzymać się przy imponującej Wieży Ariańskiej, która prawdopodobnie jest grobowcem wcześniej wspomnianego Pawła Orzechowskiego. Dalej droga prowadzi do miejscowości Krupe, gdzie rozciąga się widok na imponujące ruiny Zamku w Krupem i dwór Orzechowskich z XVII w. Dalej wyprawa ciągnie się przez Siennicę Nadolną, gdzie mieści się stary cmentarz wojenny. Następnie szlak prowadzi do miasta Krasnystaw, gdzie mieści się kolejny zjawiskowy zamek zbudowany przez Kazimierza Wielkiego, stary klimatyczny ratusz i Muzeum Regionalne posiadające tysiące eksponatów z dziedziny archeologii, etnografii, chmielarstwa.

Po wyjściu z miasta należy udać się do Surhowa, gdzie przyjemny park z monumentalnymi drzewami chowa pałac z pięknymi malowidłami w środku. Szlak Ariański ciągnie się dalej przez miejscowości Surhów-Kolonia, Majdan Surhowski, Anielpol, Wiszenki Kolonia, Zawoda. W międzyczasie pokonuje się trzykilometrowy szlak znajdujący się w samym sercu Rezerwatu Przyrody Broczówka o powierzchni 6, 17 ha, utworzony w 1989 roku. Można tu znaleźć bardzo rzadkie rośliny chronione i zachowane obszary leśne z pięknymi drzewostanami. Po miejscowości Zawada należy skierować się do miejscowości Skierbieszów, który mieści się na terenie Działów Grabowieckich i tam kończy się żółty Szlak Ariański.

Więcej na CiekawySwiata.pl